Fender dual showmanDoor een abrupt einde aan zijn reis naar het aardse heeft het chassis van deze Dual Showman iets van zijn oorspronkelijke vormen moeten prijsgeven. De plaatjes spreken voor zich.

De massa van de trafo heeft zo'n kracht op het chassis uitgeoefend dat daar simpel een grote deuk is ontstaan.

De amp is goed werkend gemaakt en de schade is zo gelaten.
Nou ja, het heeft ook wel wat.

terug naar het menu